Γούρι 2024
Λαβύρινθος

Τρόποι Αποστολής

Τα αγαθά μπορούν να αποσταλούν από την Εταιρεία παγκοσμίως, στον τόπο που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας.

Κάθε κόσμημα είναι χειροποίητο και κατασκευασμένο σε εργαστήριο στην Αθήνα, κατά συνέπεια, το απόθεμα ανανεώνεται συνεχώς. Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι ετοιμοπαράδοτη, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα εντός 1 εργάσιμης (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημέρας. Σε περίπτωση που παραγγελία ή μέρος αυτής δεν είναι σε απόθεμα, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα εντός 5-10 εργάσιμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τη μεταφορική εταιρία καθώς και τον ακριβή προορισμό. Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Προορισμός
Εκτιμώμενος χρόνος μεταφοράς
Κόστος (€)
Ελλάδα
1-3 εργάσιμες μέρες
3€
Κύπρος
Standard, 10 εργάσιμες μέρες
Express, 1-2 εργάσιμές μέρες
9€
Υπολογίζεται αυτόματα στο checkout*
Υπόλοιπος Κόσμος
Express, 1-2 εργάσιμές μέρες
Υπολογίζεται αυτόματα στο checkout*

*Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας είναι συνδεδεμένο με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία ώστε να υπολογίζονται αυτόματα τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό.

Για παραγγελίες άνω των 75 € τα μεταφορικά έξοδα για αποστολή στην Ελλάδα είναι δωρεάν.

Παράλληλα, προσφέρεται η επιλογή παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα της εταιρίας κατά τις ώρες λειτουργίας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου, δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία της να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή της από τη σύμβαση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν της χρονικής στιγμής που συμφωνήθηκε, ο χρήστης οφείλει να ζητήσει από την Εταιρεία να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και μόνο σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούται ο χρήστης να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται όταν η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο χρήστης έχει ενημερώσει την Εταιρεία, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η Εταιρεία παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον χρήστη, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη κατά την παράδοση σε μεταφορέα, εάν ο χρήστης ζήτησε να μεταφερθούν τα αγαθά από μεταφορέα της επιλογής του και αυτός δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα αυτού).